Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Проектиране на сградни канализационни инсталации съгласно БДС EN12056 и DIN1986-100

Проектиране на сградна гравитационна канализационна инсталация за сиви, черни и условно чисти отпадни води.
Проектът съдържа графична и текстова части съгласно Наредба №2 с подробни хидравлични изчисления, представени в табличен вид с обща информация, клонове за битова канализация, клонове за дъждовна канализация, вертикални канализационни клонове, източници на отпадни води и санитарни прибори.

Проектът съдържа подробни количествени сметки на тръби за канализационна инсталация, фасонни части, сифони и други елементи. Възможност за избор на различни тръбни системи влагани в проекта – PVC, PP, PE-HD и чугун.


Използва се специализиран софтуер за проектиране и изчисляване на сградни ВиК инсталации - ИнсталСистем ВиК.

Предлагам Ви следните варианти:

Проектиране на сградни канализационни инсталации съгласно Наредба № 4 и БДС EN12056

Проектиране на гравитационна битова, производствена, дъждовна, разделна, смесена и дренажна канализационни инсталации  за осигуряване на надеждно, дълготрайно, безопасно, икономично в санитарно- хигиенно отношение отвеждане на отпадните води от Вашия обект.

Проектиране на гравитационна дъждовна сградна канализация съгласно БДС EN12056-3.

Мерки за защита срещу обратен поток и третиране на отпадните води в сградата.

Детайлизиране на приемници, канализационна инсталация, устройства и съоръжения с фокус върху тяхното бъдещо изпълнение.

Консултация и даване на работещи решения при липса на съществуваща канализация.
Image

Проектиране на сградни канализационни инсталации съгласно DIN1986-100

Проектиране на битова, производствена, дъждовна, разделна, смесена и дренажна канализационни инсталации  за осигуряване на надеждно, дълготрайно, безопасно, икономично в санитарно- хигиенно отношение отвеждане на отпадните води от Вашия обект.
Резултатите от изчисленията включват следните параметри:
a) № на участък;
b) Негово местоположение;
c) Дължина на участък L;
d) Специфичен отток ΣDU ;
e) Коефициент на едновременност к;
f) Оразмерително водно количество Qораз;
g) Общо отпадъчно водно количество Qtot;
h) Отпадъчно водно количество Qww;
i) Постоянно отпадъчно водно количество Qc;
j) Помпено отпадъчно водно количество Qp;
k) Наклон I;
l) Скорост на потока V;
m) Вътрешен диаметър ID;
n) Номинален диаметър DN;
o) Степен на напълване.
Image

Проектиране на сградни вакуумни канализационни системи съгласно БДС EN 12109

Проектиране на икономически ефективна вакуумна канализация без наклони за сиви и черни води при реконструкция, преустройство, разширение и обновяването на сгради.

Нашият проект ще намали пробивите през конструкцията, броя на вертикалите, диаметрите на инсталацията до DN65, количестово на изкопните работи и оттам разходите за изпълнение на инсталацията.

Лесен монтаж на санитарни прибори, без наклони на хоризонталите и без помпи в сутерена.
Резултатите от изчисленията включват следните параметри:
a) № на участък;
b) Негово местоположение;
c) Дължина на участък L;
d) Специфичен отток ΣDU ;
e) Коефициент на едновременност к;
f) Оразмерително водно количество Qораз;
g) Общо отпадъчно водно количество Qtot;
h) Скорост на потока V;
i) Вътрешен диаметър ID;
j) Номинален диаметър DN;
k) Статични напорни загуби;
l) Динамични напорни загуби;
m) Време за възстановяване на вакуума;
n) Показател въздух-вода А/В в системата;
Image

Направи запитаване за среща и консултация

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)