Софтуер за проектиране - лесно и професионално

НетСистем ВиК

Софтуерен продукт предназначен за проектиране и оразмеряване на разклонени гравитационни канализационни мрежи съгласно БДС EN 752 и ATV-DVWK A110P, напорна канализационна мрежа и разклонена водоснабдителна мрежа.
Трасиране на мрежите в ситуация и автоматично създаване на надлъжни и напречни профили на водоснабдителна и канализационна мрежи.

Image

Съвместим с DWG


Лесен и безпроблемен обмен на данни с класическия формат DWG
посредством модул за внос на ситуация.
Обратно изнасяне на проектната графична информация в DWG.

Внос на ситуация на населено място от DWG

Износ на проекта във формат на DWG

Въвеждане на изходни данни в проекта


Генерално определяне на изходните данни за целия проект в панела "Проектни опции".
Възможност и за текуща настройка на отделните елементи и участъци.

Сградни канализационни и водопроводни отклонения


Бързо създаване в план на сградни канализационни и водопроводни отклонения.
Задаване на вида на отклоненията и размери на конструкция на сградата. 
Избор на вида на общия водомерен възел или водомерна шахта в парцела.

Сградно канализационно отклонение

Въвеждане на проектни коти в канализационни възли и шахти

Сградно водопроводно отклонение

Въвеждане на проектни коти във водопроводни възли

Автоматично изчисляване и оразмеряване на мрежата


Трасиране и автоматично оразмеряване на мрежата в план посредством възли и участъци. 
Опция за автоматично създаване на възли при присъедняване на участъците.
Автоматично определяне на вертикални коти на мрежите с избягване на конфликти между тях.

Улична водопроводна мрежа

Улична канализационна мрежа

Автоматично генериране на надлъжни профили


Създаване на профили по избрани възли с подробна или опростена визуализация. 
Лесна настройка на изчислителни данни в полето на профила.
Автоматично определяне на вертикални коти на мрежите с избягване на конфликти между тях.

Надлъжни профил на водопроводна мрежа

Надлъжен профил на канализационна мрежа

Напречни профили и спирателни кранове


Лесно създаване на тротоарен спирателен кран в план и профил.

Крайни резултати


Подробни хидравлични изчисления и количествени сметки на тръби, шахти, кранове и хидранти представени в табличен вид.
Възможност за износ във формат на EXCEL.

Технико-икономическа оценка на Вашите проекти


Включен модул Instal Mat за технико-икономическа оценка на
 Вашите варианти решения 
въз основа на преди това създадена от софтуера количествени сметки и
въведени цени на продуктите.
Image

Вземете НетСистем ВиК сега

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)