Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Решение за Вашия имот при липса на канализация

Инфилтране, съхранение или използване на дъждовните води.

100% екологично решение поддръжащо естествения кръговрат на водата.

Приложимо от еднофамилни жилищни къщи до големи логистични зони.

Защо нас?

Богат опит от над 13години в изчисляване и проектиране на десетки проекти за инфилтрация.

Собствен калкулатор за оразмеряване на инфилтрационна систем съгласно DWA-A 138E.

Избор от Ваша страна на вида система и доставчик.

Нашите проекти са съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-8 и  DWA-A 138E и се основават на инженерно хидрогеоложко проучване.
Резултатите от изчисленията включват следните параметри:
 1. Водосборни площи
 2. ИГВ на пласта за инфилтрация
 3. Водосборна площ бруто
 4. Коефициент на оттичане
 5. Водосборна площ нето
 6. Необходима инфилтрационна площ
 7. Коефициент на инфилтрация
 8. Коефициент на сигурност
 9. Повторяемост на дъжда
 10. Дъждовна зона
 11. Времетраене на оразмерителния дъжд
 12. Интензивност на оразмерителния дъжд
 13. Максимален обем за инфилтрация
 14. Избран обем на инфилтрация
 15. Брой редове по широчина
 16. Приета стандартна широчина на модули
 17. Брой редове по височина (задай)
 18. Приета стандартна височина на модули
 19. Избрана стандартна дължина на модули
 20. Общ брой модули
 21. Водно ниво в дренажния модул
 22. Инфилтрационна площ
 23. Време на оттичане
 24. Проверка за време на оттичане (<24 часа)
 25. Хидрограф на обема за инфилтрация

Виж как се изчисляват

Направи запитаване за среща и консултация

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)