Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Проектиране на сградна дъждовна вакуумна канализация и пълен инженеринг на Вашия проект.

Image

Защо нас?


Богат опит от над 12 години в проектиране и авторски надзор с отводнена застроена площ от над 200 000 кв.м.
Собствен калкулатор за оразмеряване на системата.
Избор от Ваша страна на вида тръбопроводна система - ПЕ-ВП, ПВХ или стомана.
Високо квалифицирани инсталатори 
поддържащи добрите практики за монтаж на системата.
Image
Image

Нашите проекти


са съгласно БДС EN12056-3, DIN1988-100 и BS8490 и
задължително включват аварийно-преливна система - Вашият план Б за сигурност и дълготрайност.
Резултатите от изчисленията включват следните параметри:
 • Оразмерителна интензивност на дъжда, в l/s*hec или мм/час.
 • Вида на материала на тръбите;
 • Грапавина на тръбите, в м;
 • Наличен напор, в м;
 • Идентификация на всеки един водоприемник (тоест клон) cъдържащ се в чертежите;
 • Отточно водно количество на всеки водоприемник, в l/s;
 • Номерът и вида на предчувствието за всеки участък;
 • Водоприемник, включително външния му диаметър;
 • Дъги, разклонители или възли;
 • Клонове;
 • Точка на заустване;
 • Вътрешен диаметър на всеки един участък, в мм;
 • Дължина на всеки един участък, в м;
 • Водно количество във всеки един участък, в l/s;
 • Скоростта във всеки един участък, в m/s;
 • Скоростен напор във всеки един участък, в метри воден стълб;
 • Загуби на енергия през всеки един участък в метри, воден стълб;
 • Промяна в кота от входа до всеки участък в метри;
 • Статично налягане (напор) в двата края на всеки участък в метри, воден стълб;
 • Остатъчен напор за всеки участък (водоприемник) в метри;
 • Общ дисбаланс между участъци (водоприемниците) в метри.
Image

Крайни резултати и печат


Покривен план, етажни разпределения, детайли и аксонометрични чертежи на инсталацията.
Подробни хидравлични изчисления представени в табличен вид и изчерпателни количествени сметки на тръбопроводната инсталация.
Предписания за експлоатация на системата.
Image
Image
Image
Image

Направи запитване за среща и консултация

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)