Софтуер за проектиране - лесно и професионално

ИнсталСистем 5

Сградни отоплителни инсталации
ИнсталСистем 5 с включен модул за проектиране на на сградни отоплителни инсталации съвместими с DWG.

Професионално определяне на топлинни загуби, радиаторни инсталации, лъчисти сключени и панелни системи.

Работи съвместно в 2D и 3D режими с автоматизирани функционалности даващи графично представяне на продуктите, използвани в проекта. Генерира автоматични изгледи през инсталация.

Автоматизирано оразмеряване на инсталация с подробни хидравлични изчисления и количествени сметки.
instalsystem5_dvd_cover_heating_cooling1.png

Изпробвай с пълна функционалност за 30 календарни дни

Виж как се инсталира и активира!

Съвместим с BIM и DWG

Внос на сградна конструкция от BIM

Внос на сградна конструкция от DWG

Лесно създаване и професионалнo изчисляване

Проектиране на инсталация с конвектори

Лъчисти системи без колектори

Инсталации с плоски станции

Автоматично присъединяване на колектори

Изчисляване на топлинни загуби и отоплителни товари

Създаване на прегради

Изчисляване на топлинни мостове

Внос на различни прегради

Автоматично създаване на изгледи и щранг схеми

През подова отоплителна инсталация

Конвекторна инсталация

Автоматично създаване на количествени сметки

Подробни количествена сметка и изчисления

Обмен на данни в EXCEL и WORD

Налични софтуерни модули в ИнсталСистем

Основата на всеки проект

Основният модул е основата за всяка конфигурация на пакета ИнсталСистем 5, който съдържа всички елементи, функционалности и инструменти необходими за създаване на обща работна среда на всички модули за проектиране и изчисление.

Потребителят го вижда като две отделни програми - ИнсталСистем мениджър и редактор.

ИнсталСистем мениджър


Управление на активиране и актуализиране на програмата, както и възможност за изтегляне на по-стари версии на софтуерния пакет, за да се обработват вече завършените проекти, използвайки версията, на която са били първоначално подготвени.

Контрол на конфигурацията на притежавания пакет, информация за наличните модули в пакета и възможности за надграждане на софтуера.

Управление на проекти (възможност за създаване на нов файлов проект, отваряне на вече съществуващ проект на избрана версия на програмата, други операции по отношение на проекти).

ИнсталСистем мениджър


Достъп до нашата платформа за поддръжка на HelpSystem.

Възможност за докладване на проблем, възникнал по време на работа с пакета, директно в поддръжката на InstalSoft.

ИнсталСистем редактор


Възможност за изработване на множество проекти едновременно (всеки се отваря в отделен прозорец на редактора). При отваряне на нов проект е възможно да се използват готови шаблони, които могат да съдържат различни предварително зададени настройки, адекватни на даден обхват на проекта.

Контрол на обхвата на проекта. По отношение на определения обхват на проекта, някои от функциите на редактора, иконите и елементите ще бъдат скрити, за да се подобри удобството за използване.

Редактиране на общи данни и данни по подразбиране, както и възможност за разширено редактиране на работния екран и оформлението на елементите;

Редактиране на проект в план на 2D изглед. Автоматично генериране на 3D модел, което ви позволява да прегледате проекта, както и да го редактирате до известна степен;

Генериране на обикновени схематични изгледи за проектирани системи, техния преглед и модификация.

Разпечатка на чертежи и резултати от таблици, както и възможност за дефиниране на различни оформления за графични разпечатки, изготвени за всеки проект поотделно. Възможност за използване на един от многото вече направени предварително дефинирани резултати.

Изследване на елементи или на група елементи в проект по различни критерии за изследване. 
Проучените/открити елементи се маркират във всички изгледи и таблици, което улеснява откриването на един и същ елемент на различни места в програмата.

ИнсталСистем редактор


Редактиране на сградна конструкция – ​​импортиране и необходимите модификации или графично редактиране на сградната конструкция, осигуряваща база за изчисления и проектиране с използване на други програмни модули.

Конструкцията на сградата може да бъде изготвена в различни обхвати – според изискванията на даден проект – като се започне от просто редактиране на оформлението на помещението и се завърши с цялостна строителна конструкция, включваща стени, тавани, прозорци и т.н., позволявайки по този начин да се извършат пълни изчисления на топлинните загуби на сградата.

Редактирането на конструкцията на сградата е по-лесно благодарение на автоматизираните функции (автоматично генериране на плочи, генериране на стени въз основа на очертанията на помещението, възможност за деклариране на многоетажни стени и много други). Импортирането на оформление в различни формати (напр. .dwg, .jpg, .PDF и други) може да стане в основата на редактирането на структурата на сградата.

Персонализиране на работната среда: възможно е да запазвате различни оформления на прозорци за Редактор, които са предназначени за различни дейности на различни модули или за различни типове проекти, и да превключвате между тях по време на работа с програмата.

Топлинни загуби


Модулът „Топлинни загуби“ позволява да се изчислят проектни топлинни загуби за помещения и за цяла сграда.

Резултатите от такива изчисления могат да създадат отправна точка при проектирането на отоплителната система.

Изчисленият се извършват по избран стандарт или норма от потребителя, налични в софтуера.

Топлинни загуби


Внедряването на данни за изчисляване на топлинните загуби се базира на графичния модел на сграда, чието редактиране е разрешено от "Основния модул".

Революционните решения за автоматизация по отношение на попълването на данни за изчисления на топлинните загуби правят получаването на пълни и подробни изчисления на топлинните загуби много по-бързо и по-лесно.

Топлинни загуби


Основни функции на модула:
Изчисления на базата на графични елементи, чиито размери се интерпретират автоматично от чертежите/модела;

Пълен 3D модел на сграда с разширени възможности за индикация на елементи и конфигурация на изглед;

Възможност за избор на изчислителна пакетна норма, към която да се коригират разпечатките;

Автоматично оразмеряване на преградите според стандартите, включени в избрана норма;

Лесно деклариране на най-важните данни за сградата на едно място в програмата. Информацията, въведена в общите данни, се разпространява до блоковете и стаите на сградата;

Лесна за потребителя навигация на проекта – усъвършенстван инструмент, поддържащ навигация по дизайн и браузър на елементи, базиран на подробен избор на критерий;

Автоматично обозначаване на топлинни мостове в сградата.

Лъчисти инсталации


Проектиране на системи за лъчисто отопление и охлаждане (под, стена, таван) на базата на тръби, разположени свободно в замазка или положени в сухи плочи (не модулни или панелни решения).

Модълът обхваща традиционните мокри системи в целия обхват и сухите системи в общия обхват – специфични функционалности на последните са в обхвата на модула „Система от сухи плочи“.

Лъчисти инсталации


В зависимост от наличието на модули „Отоплителни инсталация“ или „Охладителни инсталации“ в конфигурацията имаме следните възможности:

„Отоплителни инсталации“ – изчисляване на отоплението + проверка на мощността на охлаждане на системата, оразмерена за покриване на нуждите от отопление;

„Охлаждащи инсталации“ – изчисления на охлаждане (без възможност за проверка на топлинната мощност);
Или сбор от горните.

Модулът използва данните за инсталиране и монтаж, въведени графично в специализирния редактор и в коопериращи се модули.

Изчисленията се извършват в съответствие със стандарти по избор налични във софутера.

Лъчисти инсталации


Обхват на изчисленията включва:

Изчисляване на топлинната мощност;

Хидравлични изчисления;

Оразмеряване / проверка на правилността на геометричните параметри (дебелини на пода);

Оразмеряване / контрол на разстоянията за полагане на тръби;

Хидравлично балансиране;

Оразмеряване и хидравлични изчисления на колектори;

Ограничения:
Невъзможност за захранване на системи в една стая от различни източници.

Отоплителни инсталации


Модулът предоставя възможност за проектиране на всяка отоплителна инсталация, включително оразмеряване на тръби, фасонни части и хидравлично балансиране.

Всеки вид нагревателен терминал (включително вентилаторни конвектори) се симулира от „приемник с известно хидравлично съпротивление“.

Отоплителни инсталации

Заедно с модула „Оразмеряване на радиатори“ могат да бъдат проектирани конвективни радиаторни системи.

Заедно с модула „Лъчисти системи“ могат да бъдат проектирани следните системи за излъчване: подове, стени, тавани.

Отоплителни инсталации


В комбинация с модула „Панелни системи“ могат да се проектират модулни панелни системи.

В проекти с общ източник на топлина както за конвективни, така и за лъчисти системи, е възможно да се използват смесители или смесителни комплекти с помпа за получаване на температури, които са подходящи за лъчистите системи.

Панелни системи


Модулът дава възможност за проектиране на отоплителни и/или охлаждащи сглобяеми (таван, стена) панели.

Поддържа сглобяеми панели с примки, поставени в пълнежа (гипс, графит или други) и прикрепени стоманени панели.

Такива елементи могат да бъдат монтирани върху преградната конструкция, върху метална рамка (например в прикрепени тавани) или монтирани като отделни единици (в случай на прикрепени панели).

Панелни системи


Най-важните функции на модула са:

Автоматично завършване на дадена зона с таванни панели (като се вземе предвид вида на панела, опционални размери и допълнителни геометрични насоки).

Възможност за ръчно подреждане на таванни и стенни панели.

Възможност за съединяване на панели като комплекти в серия.

Изчисляване на топлинна мощност (отопление и/или охлаждане) на базата на каталожни данни и работни параметри на системата (т.е. deltaT, ti).

Хидравлични изчисления, включително изчисляване на deltaT за средата, протичаща в панела или в набор от панели последователно, за да се получи необходимата топлинна мощност и хидравлично съпротивление.

Диагностика за надвишаване на макс. скорост на средния поток в панела.

Диагностика за превишаване на допустимата загуба на налягане (dpmax) в панела.

Диагностика на ламинарния поток и последваща загуба на изход.

Допълнителни функции за лъчистите панели на Zehnder:
Автоматично разпределение на панелите според ноу-хау на Zehnder за получаване на еднакво излъчване за отопляемото помещение, диагностика на мин. необходим брой редове панели (ако е посочено от потребителя), за да се получи еднакво излъчване за отопляваното помещение
Редактиране в проекта (вмъкване и редактиране на данни)
  • Оразмеряване
  • Хидравлични изчисления
  • Вписване в спецификация на конвекторни радиатори – от каталози (неутрални или фирмени) или не от каталози, както и интегрирани с тях фитинги („подчинени елементи“)
  • Цялата инсталация се изчислява в съответствие с модула „Отоплителни инсталации“ (само за двутръбни инсталации).
Модулът използва данни за инсталиране и (не задължително) строителна конструкция, въведени графично в специализиран редактор и в коопериращи модули.
Интерфейс за импортиране на технически данни на продукти, съдържащи се във файловете на немския отворен стандарт VDI (VDI 3805-6). Самите файлове не се произвеждат или разпространяват от InstalSoft – те са достъпни на уебсайтовете на немски софтуерни разработчици, производители на радиатори и други.

Данните, съдържащи се във файловете, се обработват в ограничена степен (не цялата информация се използва от програмата).
Интерфейс за импортиране на технически данни на продукти, съдържащи се във файловете на немския отворен VDI стандарт (има няколко версии на спецификацията на този стандарт). Тези файлове не се произвеждат или разпространяват от InstalSoft – те са достъпни на уебсайтовете на немски разработчици на софтуер, производители на клапани и други.

Данните, съдържащи се във файловете, се обработват в ограничена степен (не цялата информация се използва от програмата). По-специално, не се поддържат всички типове клапани – неподдържаните типове не се „виждат“ от IS програмите. Понастоящем се поддържат само вентили за отоплителни приложения (VDI 3805 Blatt 2).
Набор от функционалности, включващи обработка на спецификация за оценка, обработка на количествени сметки, експортиране на количествени сметки на използвани материали в специализирани формати.

Количествени сметки


Набор от функционалности, включващи обработка на спецификация за оценка, обработка на количествени сметки, експортиране на количествени сметки на използвани материали в специализирани формати.

Сухи системи плочи за отопление


Модулът „Сухи системни бордове за отопление“ разширява модула „Лъчисти системи“ (по отношение на системите за лъчисто отопление) с възможност за използване на сухи системни бордове при изготвяне на проект.

Функции на подреждането на сухи системни плочи:

Видове: основни, връщащи и т.н. са дефинирани в „Каталози на системи за лъчисто отопление/охлаждане (основни)

Улуците са интегрирани с дъски (не се поставят отделно)

Таблата се въвеждат ръчно, с помощта на щракване

Плоскостите могат да се режат както автоматично, така и ръчно, останалите елементи могат да се използват повторно.

Таблата са включени в списъка с материали на системата за лъчисто отопление.

3D визуализация на плоскост.

Примките се изчертават и свързват ръчно, с помощта на щракване на тръбата към опорните точки на борда.

Сухи системи плочи за отопление


Модулът „Сухи системни бордове за отопление“ разширява модула „Лъчисти системи“ (по отношение на системите за лъчисто отопление) с възможност за използване на сухи системни бордове при изготвяне на проект.

Функции на подреждането на сухи системни плочи:

Видове: основни, връщащи и т.н. са дефинирани в „Каталози на системи за лъчисто отопление/охлаждане (основни)

Улуците са интегрирани с дъски (не се поставят отделно)

Таблата се въвеждат ръчно, с помощта на щракване

Плоскостите могат да се режат както автоматично, така и ръчно, останалите елементи могат да се използват повторно.

Таблата са включени в списъка с материали на системата за лъчисто отопление.

3D визуализация на плоскост.

Примките се изчертават и свързват ръчно, с помощта на щракване на тръбата към опорните точки на борда.

Сухи системи плочи за отопление


Модулът „Сухи системни бордове за отопление“ разширява модула „Лъчисти системи“ (по отношение на системите за лъчисто отопление) с възможност за използване на сухи системни бордове при изготвяне на проект.

Функции на подреждането на сухи системни плочи:

Видове: основни, връщащи и т.н. са дефинирани в „Каталози на системи за лъчисто отопление/охлаждане (основни)

Улуците са интегрирани с дъски (не се поставят отделно)

Таблата се въвеждат ръчно, с помощта на щракване

Плоскостите могат да се режат както автоматично, така и ръчно, останалите елементи могат да се използват повторно.

Таблата са включени в списъка с материали на системата за лъчисто отопление.

3D визуализация на плоскост.

Примките се изчертават и свързват ръчно, с помощта на щракване на тръбата към опорните точки на борда.

Вземи ИнсталСистем 5 за отоплителни инсталации сега

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)