Софтуер за проектиране - лесно и професионално

ИнсталСистем 5

за проектиране на
подови отоплителни инсталации

ИнсталСистем 5

за проектиране на
водоснабдителни инсталации

ИнсталСистем 5

за проектиране на
отоплителни инсталации

ИнсталСистем 5

за проектиране на
канализационни инсталации
Наличен от 2020г.

ИнсталСистем 5

за проектиране на
отоплителни и охладителни инсталации

ИнсталСистем 5

общ пакет за проектиране на
сградни инсталации

ИнсталСистем 4 ВиК

за проектиране на
сградни ВиК инсталации

НетСистем ВиК

за проектиране на
ВиК мрежи

ИнсталСистем 4 ОВК

за проектиране на
сградни отоплителни инсталации

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в еврo:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2020 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси