Софтуер за проектиране - лесно и професионално.

ИнсталСистем ВиК

Софтуерен продукт предназначен за проектиране вътрешни водоснабдителни и канализационни инсталации в жилищни и обществени сгради съгласно БДС 12056 -2, DIN 1986-100 и DIN 1988-300.
Проектната изходна информация се изобразява посредством етажни разпределения, схематична или аксонометрични скици. 
Резултатите от изчисленията се представят в табличен вид с възможност за поставяне в графичния редактор на програмата. Печат на етажните разпределения (с изолация), схеми на вертикални клонове и аксонометрични схеми на инсталацията.
Автоматично оразмеряване на инсталация и създаване на подробни количествени сметки въз основа на неутрални каталози на тръби и фасонни части и спирателна арматура и изолация от дадени Производители.
instalsystemsan_standard_one_side_cdr_bg_400_336.png
netsystem_vik_standard_one_side_disk_bg_400_336.png

НетСистем ВиК

Софутерната програма оразмерява разклонени гравитационни канализационни системи съгласно БДС EN 752 и ATV-DVWK A110P, напорна канализационна мрежа и разклонена водоснабдителна мрежа.
Трасиране на мрежите в ситуация и автоматично създаване на надлъжни и напречни профили на водоснабдителна и канализационна мрежи.
Изчисленията направени от приложението, включват оразмеряване на гравитационна и напорна канализационни мрежа и разклонена водоснабдителна мрежа с автоматично определяне на вертикалното им заложение при избягване на конфликти с други мрежи и съоръжения и автоматично създаване на количествената сметка на използваните материали.

ИнсталСистем ОВК

Софтуерен пакет включащ модула ИнсталСистем ОВК за проектиране и оразмеряване на централни едно и двутръбни отоплителни инсталации, системи за лъчисто отопление и включено приложение Heat & energy ОВК за точно изчисляване на топлинни загуби и сезонното енергийно потребление с МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА 108 НАСЕЛЕНИ МЕСТА И АКТИНОМЕТРИЧНИ ДАННИ ЗА 9 КЛИМАТИЧНИ ЗОНИ В БЪЛГАРИЯ съгласно БДС EN ISO 6946, БДС EN 12831 и БДС EN 832.
Предназначен е за проектанти, инсталатори, инженери по поддръжката и оператори на хидравлични системи за централно отопление с конвектори (едно и двутръбни системи) и лъчисти системи за отопление (подови и стенни отоплителни системи).
Софтуерното приложение също поддържа и проектиране и настройка на двутръбни охлаждащи вериги в климатични системи. Носителят може да бъде вода или всякаква друга незамръзваща смес, определена в програмата.
instalsystemtherm_standard_one_side_cdr_bg_400_336.png
_________________52ba70c6c7668.jpg

Drainstar® Siphonic Calculator

Софтуерният продукт Drainstar® е предназначен за проектиране сградна вакуумно-дъждовна канализация на жилищни, обществени и промишлени сгради съгласно DIN 1986-100 и БДС EN 12056-3.
Проектната изходна информация включва резултати от хидравлични изчисления и aксонометрични скици.
Софтуерът предлага потребителски-настроен интерфейс, бърза профилизация, спестяване време, професионален изглед, възможност за печат или към PDF, CAD интерфейс и улеснена работа посредством съвети и помощник.
Допълнително, може да изпълнява прогнозни и симулационни изчисления, изчисления за максималния диаметър, оразмерява аварийни преливници и изчертава тръбопроводната мрежа.

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в евра:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2019 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси