Софтуер за проектиране - лесно и професионално

ИнсталСистем 4 ВиК

за проектиране на 
сградни ВиК инсталации

НетСистем ВиК

за проектиране на 
ВиК мрежи

ИнсталСистем 4 ОВК

за проектиране на 
сградни отоплителни инсталации

Ъпгрейд към ИнсталСистем 5

за проектиране на 
подови отоплителни инсталации

Ъпгрейд към ИнсталСистем 5

за проектиране на 
отоплителни инсталации

Ъпгрейд към ИнсталСистем 5

за проектиране на 
отоплителни и охладителни инсталации
_________________52ba70c6c7668.jpg

Drainstar® Siphonic Calculator

Софтуерният продукт Drainstar® е предназначен за проектиране сградна вакуумно-дъждовна канализация на жилищни, обществени и промишлени сгради съгласно DIN 1986-100 и БДС EN 12056-3.
Проектната изходна информация включва резултати от хидравлични изчисления и aксонометрични скици.
Софтуерът предлага потребителски-настроен интерфейс, бърза профилизация, спестяване време, професионален изглед, възможност за печат или към PDF, CAD интерфейс и улеснена работа посредством съвети и помощник.
Допълнително, може да изпълнява прогнозни и симулационни изчисления, изчисления за максималния диаметър, оразмерява аварийни преливници и изчертава тръбопроводната мрежа.

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в еврo:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2020 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси