Софтуер за проектиране - лесно и професионално

ИнсталСистем 5 - Сградни водоснабдителни инсталации

ИнсталСистем 5 - Сградни водоснабдителни инсталации, 1-годишна лицензия

ИнсталСистем 5 - Софтуер за проектиране на сградни ...

Основна цена без ДДС: 802,00 лв
Цена с ДДС: 962,40 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 160,40 лв
Цена / кг:

ИнсталСистем 5 - Сградни водоснабдителни инсталации, постоянна лицензия

ИнсталСистем 5 - Софтуер за проектиране на сградни ...

Основна цена без ДДС: 2289,00 лв
Цена с ДДС: 2746,80 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 457,80 лв
Цена / кг:
Основна цена без ДДС: 1772,00 лв
Цена с ДДС: 2126,40 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 354,40 лв
Цена / кг:
Основна цена без ДДС: 577,00 лв
Цена с ДДС: 692,40 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 115,40 лв
Цена / кг:

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в еврo:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2020 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси