Софтуер за проектиране - лесно и професионално

ИнсталСистем 5 - Отоплителни инсталации

Основна цена без ДДС: 1194,00 лв
Цена с ДДС: 1432,80 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 238,80 лв
Цена / кг:
Основна цена без ДДС: 3404,00 лв
Цена с ДДС: 4084,80 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 680,80 лв
Цена / кг:
Основна цена без ДДС: 2553,00 лв
Цена с ДДС: 3063,60 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 510,60 лв
Цена / кг:
Основна цена без ДДС: 851,00 лв
Цена с ДДС: 1021,20 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 170,20 лв
Цена / кг:

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в еврo:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2020 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси