Софтуер за проектиране - лесно и професионално.

ИнсталСистем 5

          Програмният пакет InstalSystem 5 е новото ни поколение софтуер за проектиране на лъчисти отоплителни и охладителни инсталации, централно отопление, топлинно изчисляване на сградите, водоснабдителни и канализационни инсталации.
          Работи съвместно в 2D и 3D режими с автоматизирани функционалности на програмата и дава графично представяне на продуктите, използвани в проекта. 
          В софтуерът са включени различни видове пакети с модули по избор на клиента, фокусирани върху:
1. Проектиране на лъчисти (подови) отоплителни инсталации.
2. Проектиране на отоплителни инсталации;
3. Проектиране на отоплителни и охладителни инсталации;
4. Проектиране на сградни водоснабдителни инсталации;
5. 
Проектиране на сградни канализационни инсталации.
instalsystem5_dvd_cover_heating_cooling1.png

Изпробвайте пълната функционалност на програмата за 30 календарни дни.

Виж как се инсталира и активира!

1. Лъчисти отоплителни инсталации

Програмният пакет за проектиране на подова отоплителна инсталация включва следните модули:
 1. Основен модул на ИнсталСистем и Пакетен мениджър;
 2. Лъчисти сключени системи - тръбната мрежа се разполага свободно в зададена зона;
 3. Отоплителни системи - тръбопроводна мрежа от източника до колектори, оразмеряване на тръби, фасонни части и балансиране.

2. Отоплителни инсталации

Програмният пакет за проектиране на отоплителни инсталации включва следните модули:
 1. Основен модул на ИнсталСистем и Пакетен мениджър;
 2. Определяне на топлинни загуби (топлинни товари);
 3. Оразмеряване на радиатори;
 4. Лъчисти сключени системи - тръбната мрежа се разполага свободно в зададена зона;
 5. Лъчисти панелни системи - лъчисти системи, съставени от сглобяеми панели;
 6. Подредба на системи със сухи бордове - оформление на елементи на системния борд, за сключени сухи системи;
 7. Отоплителни системи - тръбопроводна мрежа от източника до колектори, оразмеряване на тръби, фасонни части и балансиране;
 8. Внос на сградни модели от формат gbXML (BIM) - внос на сградна конструкция от gbXML файлове;
 9. Внос на сградни модели от формат IFC (BIM) - внос на данни от IFC файлове).

3. Отоплителни и охладителни инсталации

Програмният пакет за проектиране на отоплителни и охладителни инсталации включва следните модули:
 1. Основен модул на ИнсталСистем и Пакетен мениджър;
 2. Определяне на топлинни загуби (топлинни товари);
 3. Оразмеряване на радиатори;
 4. Лъчисти сключени системи - тръбната мрежа се разполага свободно в зададена зона.
 5. Лъчисти панелни системи - лъчисти системи, съставени от сглобяеми панели.
 6. Подредба на системи със сухи бордове - оформление на елементи на системния борд, за сключени сухи системи.
 7. Отоплителни системи - тръбопроводна мрежа от източника до колектори, оразмеряване на тръби, фасонни части и балансиране.
 8. Апартаментни станции;
 9. Хидравлични регулационни възли;
 10. Охладителни системи;
 11. Внос на сградни модели от формат gbXML (BIM) - внос на сградна конструкция от gbXML файлове.
 12. Внос на сградни модели от формат IFC (BIM) - внос на данни от IFC файлове).

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в евра:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2019 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси