Софтуер за проектиране - лесно и професионално

ИнсталСистем Смарт 5

InstalSystem Smart 5 е революционно мобилно приложение предназначено за подкрепа на инсталатори и търговци, съвместимо с програмния пакет InstalSystem 5.

То служи за бърза оценка на отоплителните инсталации и предоставяне на количествена сметка на използваните материали в проекта.
Проектите, създадени с помощта на приложението InstalSystem Smart 5, могат да се изпращат на избрани имейл адреси (до проектант, инвеститор и др.) и могат да бъдат използвани и от програмния пакет InstalSystem 5.
Приложението е налично за системи с Android и iOS.

InstalSystem Smart 5 е наличен само за брандирани версии.

instalsystem-5-smart-600-325png.png

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в еврo:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2020 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси