Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Брандиранe на софтуер

За ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБУТОРИ и ИЗПЪЛНИТЕЛИ на тръбопроводни системи, предлагаме решение за маркетингово брандиране на софтуер и база данни.

Желаете ли Вашите продукти да бъдат използвани и заложени в настоящи и бъдещи проекти?
Желаете ли да използвате специализирано софтуерно приложение, което е изцяло интегрирано с Вашите продукти и артикули?
Желаете ли Вашите технически и проектантски екипи да използват и проектират с продукти от Вашите партньори?
Желаете ли Вашите специалисти по предварителна техническа оценка (ПТО) да използват мощен софтуерен модул за стойностна  и маркетингова оценка на влаганите материали?

Какво включва брандирането на софтуер и база данни?

Брандиране на база данни

Поръчка за изработка и интеграция на Вашите графични продуктови каталози с артикулни кодове в база данни на софтуера.

Брандиране на стандартни лицензии

Поръчка за изработка и интеграция на Вашата марка и лого към графичния интерфейс на софтуерното приложение за определен брой стандартни лицензии.

Брандирани уроци

Поръчка за изработка на набор от брандирани уроци с Вашето марка и лого.

Демо версии

Поръчка на лицензии за пробна/демо версия с едногодишен абонамент с неограничен брой лицензии

Годишен абонамент

Поръчка на абонамент за актуализация и поддръжка на Вашата база данни.

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в еврo:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2020 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси