Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Площадкова канализация

Внасяне на ситуация на площадката от векторен или сканиран източник. Опции.

Проектиране на площадкова битово-фекална канализация - част 1

Проектиране на площадкова битово-фекална канализация - част 2

Проектиране на площадкова дъждовна канализация - част 1

Проектиране на площадкова дъждовна канализация - част 2

Проектиране на площадкова дъждовна канализация - част 3

Проектиране на площадкова дъждовна канализация - част 4

Проектиране наплощадкова дъждовна канализация - част 5

Проектиране на площадкова дъждовна канализация, част 6

Площадково водоснабдяване

Проектиране на площадкова водоснабдителна мрежа - част 1

Проектиране на площадкова водоснабдителна мрежа - част 2

Надлъжни и напречни профили

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)