Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Видео обучение по ИнсталСистем ВиК

за проектиране и оразмеряване на еднофамилна жилищна сграда

Описание на проекта

Сградата ще се захранва от уличен водопровод посредством сградно водопроводно отклонение на кота -1,50 спрямо терена.

Предвижда се изпълнение на разклонена водопроводна инсталация с долно разпределение окачено към тавана в сутерена и циркулация на топлата вода.

За осигуряване на топла вода в обекта ще се използва водонагревател (вида на захранване по Ваш избор) разположен в сутерена.

Развива се общ сграден водомерен след преминаване на СВО в сградата.
Сградната водопроводна инсталация ще се изпълнява от тръбна система Pe-X за главната хоризонтална водоснабдителна мрежа (ГХВМ) в сутерена, ВВК и етажните разпределителни инсталации.
Наличен свободен напор: 30 атм или 300 KPa (задава се в програмата).

Общо времетраене на уроци от 1-9: 1 час, 9 минути и 15 секунди
Всички видеа са с вградени субтитри. Моля, уверете се че включени!

Съдържание и общо времетраене

Видео обучението се състои от 16 видеа в 9 урока:
Урок 1: внос на етажни разпределения от dwg
Урок 2: създаване на 3D сградна конструкция от dwg
Урок 3: завършване на 3D конструкция с врати и прозорци (опция)
с допълнителен урок за номериране на помещения
Урок 4: генерални (общи) настройки на софтуера
с допълнителни уроци за "Промяна фона на работната среда" и "Промяна на фона на етажните разпределения"
Урок 5: внасяне на санитарни прибори в план
Урок 6: създаване на вертикални клонове и етажна разпределителна инсталация
Урок 7: окачена хоризонтална водоснабдителна инсталация в сутерен
с включени уроци за "Създаване на сграден водомерен възел (опция)" и "Задаване на свободен напор в СВО (опиция)".
Урок 8: етикиране на водопроводни клонове
Урок 9: преглед на хидравлични изчисления, количествена сметка и печат
с допълнителен урок за "Износ към dwg за последваща редакция в CAD".

Урок 1: внос на етажни разпределения от dwg

Подробности и работни файлове за урока

Основни умения:
1. Внос на етажни разпределения от dwg подложки.
2. Настройване на сградна конструкция - означения и коти.
3. Задаване на относителна координатна система.

Времетраене: 6:37мин.

Урок 2: създаване на 3D конструкция на сграда

Подробности и работни файлове за урока

Основни умения:
Бързо и лесно създаване на
- помещения и строителна линия (контур) на сградата;
- стени и
- покрив на еднофамилната сграда.

Времетраене: 10:32мин.

Урок 3: завършване на 3D конструкция с врати и прозорци (опция)

Номериране и задаване на вида на помещение

Подробности и работни файлове за урока

Основни умения:
1. Създаване на врати и прозорци.
2. Създаване на отвори в плочата за стълбищната клетка.

Времетраене: 11:39мин.

Тази част и предходната са допълнение. Те не влият в/у изчисленията на инсталацията.
Добавен е видео урок за номериране на помещения.

Урок 4: генерални (общи) настройки на софтуера

Промяна фона на работната среда

Промяна на фона на етажните разпределения

Подробности и работни файлове за урока

Основни умения:
1. Общ преглед на настройките на софтуера.
2. Задаване на система тръби и фасонни части.
3. Задаване на вида на приборите.

Времетраене: 3:40мин.

За Ваше улеснение са добавени видео уроци как можете да настройте фона на работната среда и подложките.

Урок 5: внасяне на санитарни прибори в план

Подробности и работни файлове за урока

В урока ще научите как да поставяте различни видове санитарни прибори и смесители, да ги преместване и завъртате.

Времетраене: 3:49мин.

Урок 6: създаване на вертикални клонове и етажна разпределителна инсталация

Подробности и работни файлове за урока

1. Създаване на вертикални водопроводни клонове и номериране.
2. Присъединяване на санитарни прибори към вертикални клонове чрез етажна разпределителна инсталация.

Времетраене: 8:10мин.

Урок 7: окачена хоризонтална водоснабдителна инсталация в сутерен

Създаване на сграден водомерен възел (опция)

Задаване на свободен напор в СВО (опиция)

Подробности и работни файлове за урока

Основни умения:
1. Създаване на водонагревател.
2. Хоризонатална водоснабдителна мрежа между водонагревателя и вертикалните клонове.

Времетраене: 15:34мин.

За допълнение са добавени видео уроци даващи представа как се комплектова общия водомерен възел на сградата и задава свободния уличен напор в уличната мрежа.

Урок 8: етикиране на водопроводни клонове

Подробности и работни файлове за урока

Основни умения:
1. Етикиране на водопроводни клонове - автоматично и ръчно за избрани клонове.
2. Настройване на етикет на клон с желани параметри.

Времетраене: 10:44мин.

Урок 9: преглед на хидравлични изчисления, количествена сметка и печат

Износ на хидравлични изчисления и КС към EXCEL и WORD

Износ на етажни разпределения към DWG

Подробности и работни файлове за урока

Основни умения:
1. Бърз преглед на резултати от хидравлични изчисления и количествени сметки.
2. Поставяне на рамка и антетка в план за предпечат.
3. Настройка на резултати и разпределения за печат.
4. Печат към PDF.

Времетраене: 13:50мин.

Допълнително са добавени полезни видеа, показващи как се изнасят резултати и етажни разпределения съответно към EXCEL, WORD и DWG за последваща обработка.

Урок 10: автоматично генериране на странични изглед през инсталацията

Задаване на вида носител в инсталацията - студена, топла и циркулационна

Подробности и работни файлове за урока

Основни умения:
1. Автоматично създаване на странични изгледи.
Времетраене: 2:00мин.

Допълнително е добавено видео как се настройва вида на всеки клон - студена, топла и циркулационна вода.

Желаете ли обучение?

Моля, не се колебайте и заявете обучение

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)