Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Видео обучение по ИнсталСистем ОВ

за проектиране и оразмеряване на подово отопление на еднофамилна къща

Описание на проекта

Предвижда се изпълнение на подово отоплителна инсталация на 3-те нива посредством колектори с дебитомер и отоплителни подове.

За свързване на отделните етажи ще се създаде вертикален клон от 1-ви етаж до сутерена.

За осигуряване на топла вода в обекта ще се използва водонагревател (вида на захранване по Ваш избор) разположен в сутерена.

Сградната отоплителна инсталация ще се изпълнява от тръбна система Pe-X.

Общо времетраене на уроци от 1-8: 1 час, 2 минути и 40 секунди.
Всички видеа са с вградени субтитри. Моля, уверете се че включени!

Съдържание и общо времетраене

Видео обучението се състои от 10 видеа в 9 урока:
Урок 1: внос на етажни разпределения от dwg
Урок 2: създаване на 3D сградна конструкция от dwg
с допълнителен урок с врати и прозорци
Урок 3: генерални (общи) настройки на софтуера
Урок 4: създаване и настройки на отоплителни подове
Урок 5: колектори и присъединяване на отоплителните подове
Урок 6: създаване на вертикален клон и водонагревател.
Урок 7: автоматично създаване на странични изгледи на системата
Урок 8: преглед на хидравлични изчисления и количествена сметка и печат
Урок 9: печат на изчисления и чертежи (следва)

Урок 1: внос на етажни разпределения от dwg

Подробности и работни файлове за урока

Основни умения:
1. Внос на етажни разпределения от dwg подложки.
2. Настройване на сградна конструкция - означения и коти.
3. Задаване на относителна координатна система.

Времетраене: 6:37мин.

Урок 2: създаване на 3D конструкция на сграда

Подробности и работни файлове за урока

Основни умения:
Бързо и лесно създаване на
- помещения и строителна линия (контур) на сградата;
- стени и
- покрив на еднофамилната сграда.

Времетраене: 10:32мин.

Урок 3: генерални (общи) настройки, номериране и описание на помещения

Подробности и работни файлове за урока

Основни умения:
1. Общ преглед на настройките на софтуера. 
2. Създаване на текущи помещения и параметри.
3. Задаване на система за подово отопление. 
4. Други настройки.

Времетраене: 12:23мин.

Урок 4 - отоплителни подове

Подробности и работни файлове за урока

Основни умения:
1. Автоматично създаване на отоплителни подове за всяко помещения.
2. Текущи настройки на помещение е редактиране на подовете.
3. Автоматично разделяне на отоплителни подове след изчисление.
4. Промяна стъпката на тръбните серпентини.
5. Поставяне на колектори към всеки етаж.
6. Бързо изчисляване на подово отопление.

Времетраене: 12:51мин.

Урок 5 - колектори и присъединяване на отоплителни подове

Подробности и работни файлове за урока

В урока ще научите как се присъединяват отделни отоплителни подове към етажния колектор.

Можете да променяте стъпката на захранващите тръбни серпентини и да ги манипулирате.

Ще завършите с преглед в 3D.

Времетраене: 9:17мин.

Урок 6 - създаване на вертикални клонове и водонагревател

Подробности и работни файлове за урока

1. Създаване на вертикални клонове, номериране и задаване на нива.
2. Създаване на водонагревател на системата.
3. Присъединяване на етажните колектори към вертикалните щрангове.
4. Изчисления и 3D.

Времетраене: 7:19мин.

Урок 7 - автоматично създаване на странични изгледи

Подробности и работни файлове за урока

Основни умения:
1. Създаване на начална точка на схематичния изглед. 
2. Създаване на схематичен изглед и именуване.
3. Преглед на страничните изгледи.

Времетраене: 1:42мин.

Урок 8 - преглед на резултати

Подробности и работни файлове за урока

Основни умения:
1. Стартиране на раздел "Разпечатки" 
2. Преглед на изчисления.
3. Преглед на количествена сметка.

Времетраене: 3:17мин.

Урок 9: печат на проекта

Износ на хидравлични изчисления и КС към EXCEL и WORD

Износ на етажни разпределения към DWG

Подробности и работни файлове за урока

Основни умения:
1. Създаване на разпечатки на изчисления, количествена сметка и чертежи.
2. Поставяне на рамка и антетка в план за предпечат.
3. Настройка на резултати и разпределения за печат.
4. Печат към PDF.

Времетраене: 4:50мин.

Допълнително са добавени полезни видеа, показващи как се изнасят резултати и етажни разпределения съответно към EXCEL, WORD и DWG за последваща обработка.

Желаете ли обучение?

Моля, не се колебайте и заявете обучение!

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)