Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Активация и деактивация на самостоятелна или мрежова лицензия

Онлайн активация на самостоятелна лицензия

Мрежова лицензия, стъпка 1 - инсталиране на мрежови сървър

Мрежова лицензия, стъпка 3 - конфигуриране на мрежови сървър

Мрежова лицензия, стъпка 4 - активация на преносна лицензия за мрежови компютър

Активация на самостоятелна лицензия с тапа

Онлайн деактивация на лицензия

Мрежова лицензия, стъпка 2 - онлайн активация на мрежова лицензия

Мрежова лицензия, стъпка 4 - активация на плаваща лицензия за мрежови компютър

Мрежова лицензия - деактивация на мрежова лицензия

Основни умения

Главно меню: създаване, отваряне и запис на dwg-файлове

Щриховка с гранични манипулатори: настройка формата на щриховани обекти

Печат към SVG: създаване на интерактивни векторни графики

Визуализация: как да създадем реалистично изображение на 3D модел в ZWCAD?

Внос на DGN: Как се внасят DGN файлове в ZWCAD

Динамично въвеждане: Задаване на опции и стойности вдясно от курсора

Точкови филтри: задаване на единична точка чрез комбинация от различни координати

Как се конвертира и вмъква PDF в среда на ZWCAD

Супер щриховка: как да щриховате чертожна зона с блокове, Xref и изображения в ZWCAD

Smart Voice: как да накарате Вашия чертеж да говори в ZWCAD?

За напреднали

Внос от Google Earth: как се вмъкват карти във Вашия чертеж в ZWCAD

Бърз калкулатор: как се използва бързия калкулатор в ZWCAD

Динамичен блок: Как се използва динамичния блок в ZWCAD?

File Compare: как се откриват разлики между 2 чертежа за 1 секунда в ZWCAD?

Smart Select: как се избират бързо обекти въз основа на различни филтри в ZWCAD?

Match Property: как се копират свойства от един елемент в друг такъв в ZWCAD?

Solprof: как се създава 2D представяне на Вашия 3D модел в ZWCAD?

Mvsetup: как се печата Model Space или Layout в ZWCAD?

Lockup & Unlock: как се защита Вашия чертеж от случайна редакция в ZWCAD?

Dview: как се използва команда Dview за дефиниране на изгледи в перспектива?

Smart Mouse: как се използват жестове за въвеждане на команди в ZWCAD?

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)