Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Решение за Вашия имот при липса на водоснабдяване или канализация

Имате парцел и не съществува техническа възможност за водоснабдяване и отвеждане на отпадните води
или
местното ВиК дружество не експлоатира в близост до имота водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения.

Как става това?

Чрез законова процедура стартираща с разрешение за изготвяне на парцелален план на линеен обект съгласно ЗУТ.

Следва изработване на проекта за ПУП-ПП, съгласуване в РИОСВ, експлоатационни дружества и одобрение от общината.

В случай на засягане на път или частен имот са необходими разрешение за специално ползване или право на преминаване.


С влизане в сила се изготвят и одобряват инвестиционни проекти по части ВиК, Геодезия, Пътна (ако засягате път) и ПБЗ.

Избор на надзор, оценка за съответствие, издаване на строително разрешение за изграждане, изпълнение със строителен надзор и въвеждане в експлоатация.

Защо нас?

Ние Вие предлагаме комплексно техническо решение с успешен край - от Вас се изисква единствено скица на имота и становище на местното ВиК.

Опит с успешно изминат път за наш обект.

Работим в партньорство с колеги по част Геодезия, Пътна и ПБЗ.

По Ваш избор за комплексна или индивидуална услуга от наша страна.

Нашето индивидуално предложение по част ВиК

ВК схема към ПУП до 50m: 300лв. без ДДС

Проект за външна водопроводна мрежа за ПУП-ПП (парцеларни планове):
- трасе до 50m: 400лв. без ДДС
- трасе 200m: 400лв. без ДДС
- трасе 300m: 594лв. без ДДС
- трасе 400m: 792лв. без ДДС
- трасе 500m: 990лв. без ДДС

Проект за външна канализационна мрежаза ПУП-ПП (парцеларни планове):
- трасе до 50m: 500лв. без ДДС
- трасе 100m: 538лв. без ДДС
- трасе 200m: 1062лв. без ДДС
- трасе 300m: 1593лв. без ДДС
- трасе 400m: 2142лв. без ДДС
- трасе 500m: 2655лв. без ДДС

Забележка: В проекта не са включени разходи за геодезически работи за парцеларни планове, координати, трасировъчен план и нивелации.

Направи запитаване за среща и консултация

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)