Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Проектиране на водопроводно и канализационно отклонения


за присъединаване на Вашия имот към съществуща улична ВиК мрежа.
Съгласува се в локалното експлоатационно ВиК дружество.
Image
Image

Защо нас?


Богат опит от над 16 години в областта на водния сектор с проекти за инфраструктурни мрежи и сградни инсталации.
Разнообразна библиотека с детайли на елементи от различни материали.
Автоматизирано изчертване и изчисления на системата.

Разнообразен избор на водомерни и канализационни шахти

от различни материали и одобрени от експлотационните ВиК дружества.

Image
Image
Image

Надлъжен профил на водопроводна мрежа

Надлъжен профил на канализационна мрежа

Профил през троторарен спирателен кран

Надлъжни профили през отклонение


Лесно и автоматизирано изчертаване
на мрежата. 
Автоматично определяне на вертикални коти на мрежите с избягване на конфликти между тях.

Нашите проекти


са съгласно наредби №4/17.05.2005, №4/14.09.2004, № 2/22.03.2005,
№РД-02-20-8/17.05.2013, БДС EN805 и БДС EN752.

Нашето предложение


Проект на сградно водопроводно отклонение до 50m: 400лв. без ДДС
Проект на сградно канализационно отклонение до 50m: 500лв. без ДДС

Забележка: В проекта не са включени разходи за геодезически работи за парцеларни планове, координати, трасировъчен план и нивелации..

Направи запитаване за среща или консултация

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)