Софтуер за проектиране - лесно и професионално

ИнсталСистем BIM

Вземи постоянни или 1-годишни лицензи

Водоснабдителни и канализационни инстaлации BIM

4460
 • лв./без ДДС
 • постоянен лиценз

Водоснабдителни и канализационни инстaлации BIM

1565
 • лв./без ДДС
 • 1-годишен лиценз

Отоплителни и охладителни
инсталации BIM

5223
 • лв./без ДДС
 • постоянен лиценз

Отоплителни и охладителни
инсталации BIM

1829
 • лв./без ДДС
 • 1-годишен лиценз

Отоплителни, охладителни, вод. и канализационни инсталации BIM

6983
 • лв./без ДДС
 • постоянен лиценз

Отоплителни, охладителни, вод. и канализационни инсталации BIM

2445
 • лв./без ДДС
 • 1-годишен лиценз

ИнсталСистем BIM
с включени модули:

Основен модул;
Плоски станции;
Водоснабдителни инсталации;
Удължения на водоснабдителни прибори;
Канализационни инсталации;
Внос на сграден модел от gbXML;
Внос на основа от IFC;
Тълкуване на сграден модел от IFC;
Износ на водоснабдителна инсталация към IFC (BIM);
Износ на канализационна инсталация към IFC (BIM);
Количествени сметки.

ИнсталСистем BIM
с включени модули:

Основен модул;
Изчисляване на топлинни загуби;
Оразмеряване на радиатори;
Подови отоплителни инсталации;
Панелни системи;
Системи със сухи бордове;
Отоплителни инсталации;
Охладителни инсталации;
Хидравлични регулационни възли;
Плоски станции;
Внос на сграден модел от gbXML;
Внос на основа от IFC;
Тълкуване на сграден модел от IFC;
Износ на отоплителна/охладителна инсталация към IFC (BIM);
Количествени сметки.

ИнсталСистем BIM
с включени модули:

Основен модул;
Изчисляване на топлинни загуби;
Оразмеряване на радиатори;
Подови отоплителни инсталации;
Панелни системи;
Системи със сухи бордове;
Отоплителни инсталации;
Охладителни инсталации;
Хидравлични регулационни възли;
Плоски станции;
Водоснабдителни инсталации;
Удължения на водоснабдителни прибори;
Канализационни инсталации;
Внос на сграден модел от gbXML;
Внос на основа от IFC;
Тълкуване на сграден модел от IFC;
Износ на отоплителна/охладителна инсталация към IFC (BIM);
Износ на водоснабдителна инсталация към IFC (BIM);
Износ на канализационна инсталация към IFC (BIM);
Количествени сметки.

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)