Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Архитектурна платформа

Основна цена без ДДС: 1761,00 лв
Цена с ДДС: 2113,20 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 352,20 лв
Цена / кг:
Основна цена без ДДС: 1057,00 лв
Цена с ДДС: 1268,40 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 211,40 лв
Цена / кг:

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в еврo:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2020 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси