Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Площадкова канализация

Внасяне на ситуация на площадката от векторен или сканиран източник. Опции.

Проектиране на площадкова битово-фекална канализация - част 1

Проектиране на площадкова битово-фекална канализация - част 2

Проектиране на площадкова дъждовна канализация - част 1

Проектиране на площадкова дъждовна канализация - част 2

Проектиране на площадкова дъждовна канализация - част 3

Проектиране на площадкова дъждовна канализация - част 4

Проектиране наплощадкова дъждовна канализация - част 5

Проектиране на площадкова дъждовна канализация, част 6

Площадково водоснабдяване

Проектиране на площадкова водоснабдителна мрежа - част 1

Проектиране на площадкова водоснабдителна мрежа - част 2

Надлъжни и напречни профили

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в еврo:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2020 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси