Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Работна среда и пакетен мениджър

Работа с пакетния мениджър

Работна среда на програмата

Бързо изчисляване и печат на подова отоплителна инсталация

1 - Внос на етажни разпределения

3 - Отоплителни подове и тръбни серпентини

2 - Бързо изчисляване на подово отопление

4 - Печат и настройки на работния лист в план

Подробно изчисляване на отоплителна инсталация и точно определяне на топлинни загуби.

1- Внос и тълкуване на
сградни елементи

3 - Проектни опции, изчисления и
резултати

5 - Щранг схема и изчисления

2 - Oтоплителни зони, подови конструкции и шаблони

4 - Начертаване на тръбни серпентини и създаване на дистанционни връзки

6 - Точно изчисляване на топлинни загуби в модула Heat & Energy. Съвместна работа на двете приложения.

Други техники

Динамично оразмеряване на радиатори чрез промяна на температура на входа

Износ на разпределения и изглед във формат на dwg

Редакция на слоеве в CAD

Бързо изчисляване на радиаторно отопление от сканирана подложка

Задаване на стъпка в
отоплителна зона

Охладителна инсталация в помещение

Чертаене на сградни елементи - стени, врати и прозорци

Функция на компаса - автоматично определяне местоположение на обекта

Завъртане на сградата в Heat and Energy OVK

Текущо задаване на параметри на подово отопление в общо помещение (етаж)

Определяне обема на помещение при скатен покрив

Чертаене на стени под 45 градуса

Определяне на топлинни загуби в помещения - пример

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в еврo:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2020 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси