Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Видео уроци - проектиране на сградна канализация

01 - Пакетен мениджър

03 - Вмъкване на санитарни прибори

02 - Внос на етажни разпределения

04 - Вертикални канализационни клонове,

05 - Трасиране на отводни отклонения и хоризонтални клонове, част 1

02 - Внос на етажни разпределения

06 - Трасиране на отводни отклонения и хоризонтални клонове, част 2

08 - Изчисления и диагностика, част 2

09 - Изчисления и диагностика, част 3

11 - Сградна дъждовна канализация, част 2

10 - Сградна дъждовна канализация, част 1

12 - Сградна дъждовна канализация, част 3

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в еврo:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2020 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси