Софтуер за проектиране - лесно и професионално.

Основни умения

Главно меню: създаване, отваряне и запис на dwg-файлове

Щриховка с гранични манипулатори: настройка формата на щриховани обекти

Печат към SVG: създаване на интерактивни векторни графики

Визуализация: как да създадем реалистично изображение на 3D модел в ZWCAD?

Внос на DGN: как се внася DGN файлове в ZWCAD

Динамично въвеждане: Задаване на опции и стойности вдясно от курсора

Точкови филтри: задаване на единична точка чрез комбинация от различни координати

Как се конвертира и вмъква PDF в среда на ZWCAD

Супер щриховка: как да щриховате чертожна зона с блокове, Xref и изображения в ZWCAD

Smart Voice: как да накарате Вашия чертеж да говори в ZWCAD?

За напреднали

Внос от Google Earth: как се вмъкват карти във Вашия чертеж в ZWCAD

Бърз калкулатор: как се използва бързия калкулатор в ZWCAD

Динамичен блок: Как се използва динамичния блок в ZWCAD?

File Compare: как се откриват разлики между 2 чертежа за 1 секунда в ZWCAD?

Smart Select: как се избират бързо обекти въз основа на различни филтри в ZWCAD?

Match Property: как се копират свойства от един елемент в друг такъв в ZWCAD?

Solprof: как се създава 2D представяне на Вашия 3D модел в ZWCAD?

Mvsetup: как се печата Model Space или Layout в ZWCAD?

Lockup & Unlock: как се защита Вашия чертеж от случайна редакция в ZWCAD?

Dview: как се използва команда Dview за дефиниране на изгледи в перспектива?

Smart Mouse: как се използват жестове за въвеждане на команди в ZWCAD?

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в евра:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2019 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси