Софтуер за проектиране - лесно и професионално.

ИнсталСистем ВиК

Софтуерен продукт предназначен за проектиране вътрешни водоснабдителни и канализационни инсталации в жилищни и обществени сгради съгласно БДС 12056 -2, DIN 1986-100 и DIN 1988-300.
Проектната изходна информация се изобразява посредством етажни разпределения, схематична или аксонометрични скици. 
Резултатите от изчисленията се представят в табличен вид с възможност за поставяне в графичния редактор на програмата. Печат на етажните разпределения (с изолация), схеми на вертикални клонове и аксонометрични схеми на инсталацията.
Автоматично оразмеряване на инсталация и създаване на подробни количествени сметки въз основа на неутрални каталози на тръби и фасонни части и спирателна арматура и изолация от дадени Производители.
instalsystemsan_standard_one_side_cdr_bg_400_336.png

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в евра:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2019 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси