Софтуер за проектиране - лесно и професионално.

Drainstar® за ваккумно-отводнителни инсталации, версия PE

Софтуерен продукт за проектиране на вакуумна сградна дъждовна канализация на английски език.

Пълна версия PE с износ към MS Excel и количествена сметка

Основна цена без ДДС3819,00 лв
Продажна цена 4582,80 лв
Отстъпка
Сума на данък 763,80 лв
Цена / кг:
Описание

Софтуерният продукт Drainstar® е предназначен за проектиране сградна вакуумно-дъждовна канализация на жилищни, обществени и промишлени сгради съгласно VDI 3806, DIN 1986-100 и БДС EN 12056-3.

Проектната изходна информация включва: резултати от хидравлични изчисления; aксонометрични скици; количествена сметка на използваните материали, остойностяване и износ MS Excel.

Софтуерът предлага: потребителски-настроен интерфейс; бърза профилизация; спестяване време; професионален изглед; възможност за печат или към PDF; CAD интерфейс и улеснена работа посредством съвети и помощник.

Софуерът изпълнява прогнозни и симулационни изчисления, изчисления за максималния диаметър, оразмерява аварийни преливници, автоматично създава количествена сметка на използваните материали (водоприемници, тръби и фасонни части, окачване и закрепяне), изчертава тръбопроводната мрежа и остойностява количествената сметка.

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в евра:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2019 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси