Софтуер за проектиране - лесно и професионално.

Софтуер за проектиране на покривно вакуумно отводняване

Drainstar® за ваккумно-отводнителни инсталации, версия PE

Софтуерен продукт за проектиране на вакуумна сградна ...

Основна цена без ДДС: 3819,00 лв
Цена с ДДС: 4582,80 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 763,80 лв
Цена / кг:

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в евра:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2019 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси