Софтуер за проектиране - лесно и професионално

ИнсталСистем 4 ОВК

Софтуерен продукт за проектиране и оразмеряване на централни едно и двутръбни отоплителни инсталации, системи за лъчисто отопление с включено приложение Heat & energy ОВК за изчисляване на топлинни загуби и сезонното енергийно потребление с включени метеорологични и актинометрични данни за 108 населени места в България съгласно БДС EN ISO 6946, БДС EN 12831 и БДС EN 832.

Image

Съвместим с DWG


Лесен и безпроблемен обмен на данни с класическия формат DWG
посредством модул за внос на сградни етажни разпределения.
Обратно изнасяне на проектната графична информация в DWG.

Внос на етажни разпределения от dwg

Износ във формат на dwg

Автоматично създаване на сградна конструкция


Бързо създаване на 
сградната конструкция (стени, прозорци и врати) и помещения в план посредством лесно разпознаване на елементи от DWG файл.
кранове в план.

Създаване на помещения в план


Създаване на помещения в план без сградна конструкция и автоматична номерация за
за бързо изчисляване на отоплителната инсталация.

Бързо изчисляване и оразмеряване на етажна подова отоплителна инсталация


Лесно създаване на подова отоплителна инсталация за всички помещения посредством виртуални серпентини.
Автоматично изчисляване на отоплителната инсталация и бързи количествени сметки.

Радиаторна отоплителна инсталация


Автоматично създаване на радиатори под всеки прозорец и присъединяване към вертикални щрангове 
посредстом дистанциони връзки.

Автоматично създаване на изгледи в щранг схема


Създаване на дистанционни връзки между 
етажни разпределения и щранг схема.
Генериране на изгледи на инсталацията в щранг схемата чрез дистанционни връзки.

Крайни резултати и печат


Етажни разпределения и схематични изгледи на сградната инсталация.
Подробни хидравлични изчисления представени в табличен вид и изчерпателни количествени сметки на тръбопроводната инсталация, фасонни части, арматури, спирателни кранове и прибори.
Image
Image
Image

Технико-икономическа оценка на Вашите проекти


Включен модул Instal Mat за технико-икономическа оценка на
 Вашите варианти решения 
въз основа на преди това създадена от софтуера количествени сметки и
въведени цени на продуктите.
Image

Вземете ИнсталСистем ОВК сега

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в еврo:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2020 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси