Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Ъпргейд към ИнсталСистем 5

Ъпгрейд към ИнсталСистем 5 - отоплителни и охладителни инсталации, лицензия за 1 година

Ъпгрейд от ИнсталСистем ОВК към ИнсталСистем 5 - подови ...

Основна цена без ДДС: 607,00 лв
Цена с ДДС: 728,40 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 121,40 лв
Цена / кг:

Ъпгрейд към ИнсталСистем 5 - отоплителни и охладителни инсталации, постоянна лицензия

Ъпгрейд от ИнсталСистем ОВК към ИнсталСистем 5 - подови ...

Основна цена без ДДС: 3277,00 лв
Цена с ДДС: 3932,40 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 655,40 лв
Цена / кг:

Ъпгрейд към ИнсталСистем 5 - отоплителни инсталации, лицензия за 1 година

Ъпгрейд от ИнсталСистем ОВК към ИнсталСистем 5 - подови ...

Основна цена без ДДС: 362,00 лв
Цена с ДДС: 434,40 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 72,40 лв
Цена / кг:

Ъпгрейд към ИнсталСистем 5 - отоплителни инсталации, постоянна лицензия

Ъпгрейд от ИнсталСистем ОВК към ИнсталСистем 5 - ...

Основна цена без ДДС: 2572,00 лв
Цена с ДДС: 3086,40 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 514,40 лв
Цена / кг:

Ъпгрейд към ИнсталСистем 5 - подови отоплителни инсталации, лицензия за 1 година

Ъпгрейд от ИнсталСистем ОВК към ИнсталСистем 5 - подови ...

Основна цена без ДДС: 294,00 лв
Цена с ДДС: 352,80 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 58,80 лв
Цена / кг:

Ъпгрейд към ИнсталСистем 5 - подови отоплителни инсталации, постоянна лицензия

Ъпгрейд от ИнсталСистем ОВК към ИнсталСистем 5 - подови ...

Основна цена без ДДС: 988,00 лв
Цена с ДДС: 1185,60 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 197,60 лв
Цена / кг:

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в еврo:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2020 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси