Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Потребителски планове

Потребителски план - Партньори

Потребителски план - Партньори

Потребителският план е предназначен за партньори и големи проектантски бюра, които желаят да закупят наведнъж 4 и повече лицензии от един пакет.

Приложената отстъпка е от 25 % от сумарната основна цена. 

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в еврo:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2020 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси