Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Потребителски планове

Потребителски план - Пакет

Потребителски план - Пакет

Потребителският план е предназначен за клиенти, които желаят да закупят
2 софтуерни пакета: 
(InstalSystem + Heat&energy) ОВК + InstalSystem ВиК
или 3 софтуерни пакета:
(InstalSystem + Heat&energy) ОВК + InstalSystem ВиК + NetSystem ВиК.

Приложената отстъпка варира от 12 до 13 % от основната цена. 

Потребителски план - 2-ра лицензия

Потребителски план - 2-ра лицензия

Потребителският план е предназначен за клиенти, които желаят да закупят 2 лицензии от един пакет.

Приложената отстъпка е от 15 % от сумарната основна цена. 

Потребителски план - Проектантско бюро

Потребителски план - Проектантско бюро

Потребителският план е предназначен за малки проектантски бюра, които желаят да закупят наведнъж 3 лицензии от един пакет.

Приложената отстъпка е от 20 % от сумарната основна цена. 

Потребителски план - Партньори

Потребителски план - Партньори

Потребителският план е предназначен за партньори и големи проектантски бюра, които желаят да закупят наведнъж 4 и повече лицензии от един пакет.

Приложената отстъпка е от 25 % от сумарната основна цена. 

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в еврo:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2020 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси