Софтуер за проектиране - лесно и професионално.

ИнсталСистем 5 - Подови отоплителни инсталации

Основна цена без ДДС: 1370,00 лв
Цена с ДДС: 1644,00 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 274,00 лв
Цена / кг:
Основна цена без ДДС: 460,00 лв
Цена с ДДС: 552,00 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 92,00 лв
Цена / кг:
Основна цена без ДДС: 636,00 лв
Цена с ДДС: 763,20 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 127,20 лв
Цена / кг:
Основна цена без ДДС: 1819,00 лв
Цена с ДДС: 2182,80 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 363,80 лв
Цена / кг:

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в евра:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2019 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси