Софтуер за проектиране - лесно и професионално.

ИнсталСистем 5 - Отоплителни и охладителни инсталации

Основна цена без ДДС: 1418,00 лв
Цена с ДДС: 1701,60 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 283,60 лв
Цена / кг:
Основна цена без ДДС: 4049,00 лв
Цена с ДДС: 4858,80 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 809,80 лв
Цена / кг:
Основна цена без ДДС: 1018,00 лв
Цена с ДДС: 1221,60 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 203,60 лв
Цена / кг:

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в евра:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2019 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси