Софтуер за проектиране - лесно и професионално

ИнсталСистем 5 - Отоплителни и охладителни инсталации

Основна цена без ДДС: 1438,00 лв
Цена с ДДС: 1725,60 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 287,60 лв
Цена / кг:
Основна цена без ДДС: 4049,00 лв
Цена с ДДС: 4858,80 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 809,80 лв
Цена / кг:
Основна цена без ДДС: 3081,00 лв
Цена с ДДС: 3697,20 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 616,20 лв
Цена / кг:
Основна цена без ДДС: 1027,00 лв
Цена с ДДС: 1232,40 лв
Остъпка:
Сума на ДДС: 205,40 лв
Цена / кг:

Булстат регистър

Марин Геров е регистриран в "Агенция по вписванията" като свободна професия-инженер на 12.04.2012 год. 

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG87TBIB93101000459100
BIC: TBIBBGSF

При покупка в еврo:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Марин Геров
IBAN: BG69TBIB93101400459100
BIC: TBIBBGSF

© 2020 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси